Haluan avoimuutta!

Mitä me ihmiset kaipaamme sekä maankäytön suunnittelulta että toteutukselta? Avoimuutta ja vuorovaikutusta. Tämä kestotarpeemme tuli esille taas kerran, kun 17.12. maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen sidosryhmäfoorumi …

Sähköinen osallistuminen osana kaavoituksen digitalisaatiota

Sähköisen osallistumisen välineet, kuten sosiaalisen median kanavat, kuntien palautejärjestelmät sekä erilaiset nettikyselyt, ovat vakiintumassa osaksi alueidenkäytön suunnittelua. Toimintatavat ja välineet kuitenkin vaihtelevat kunnittain. Sen vuoksi …