Vaikutusten arviointi ja muutoksenhaku osallistumisen jaostossa

Osallistumista, vuorovaikutusta ja vaikutusten arviointia käsittelevän jaoston fokuksena on viime aikoina ollut vaikutusten arviointiin liittyvien säännösten käsittely sekä osallistuminen kaavoituksen lisäksi muissa MRL:n prosesseissa.  Myös muutoksenhakua on käsitelty ja käynnistetty aiheeseen liittyvää jatkoselvittelyä. Kaavoitukseen osallistumiseen liittyvät pohdinnat olemme jättäneet hetkeksi taka-alalle.

Selvitykset ja vaikutusten arviointi kaavoituksessa ovat teemoja, jotka ovat jakaneet voimakkaasti näkemyksiä koko MRL:n voimassaoloajan. Kaavoittajien mielestä kaavoilta edellytetyt selvitykset ja vaikutusten arvioinnit ovat usein liian yksityiskohtaisia, kun taas viranomaisten ja kansalaistenkin mielestä ne taas ovat monessa tilanteessa puutteellisia.

Aihe on tärkeä. Kaavoitukseen käytettävät resurssit ovat rajalliset ja on oleellista suunnata ne oikeisiin asioihin. Myös suunnitteluun pitää jäädä voimavaroja. Tarpeelliset asiat on kuitenkin selvitettävä ja suunnittelun pitää perustua asianmukaiseen tietoon ja vaihtoehtojen vaikutusten arviointiin. Menettelytapoja ja yhteistyötä pitää kehittää. Säännösten pitää tukea parhaalla mahdollisella tavalla tarkoituksenmukaisten käytäntöjen kehittymistä.

MRL:n vaikutusten arviointia koskevilla säännöksillä on pantu toimeen myös SOVA-direktiivin velvoitteet koskien kaavoitusta ja maankäyttöä käsitteleviä suunnitelmia. Valmistelussa on pohdittu tähän liittyviä vaihtoehtoja. Ainakin nykyisen lain tapa viitata direktiiviin kaipaa selventämistä.

Kaavojen muutoksenhakua koskeviin säännöksiin on vuosien varrella tehty tarkistuksia, joiden kokonaisarviointi on paikallaan. Viime aikoina on keskusteltu erityisesti valitusoikeuden laajuudesta asemakaavatasoisessa suunnittelussa sekä ehdotuksesta sitoa valitusoikeus kaavaprosessin aikana tehtyyn muistutukseen. Ympäristöministeriö on käynnistänyt aiheeseen liittyvän jatkoselvityksen, jossa tarkastellaan käytännön tapausten valossa asianosaisuuden käsitettä asemakaavatasoisessa suunnittelussa. Selvityksessä arvioidaan myös muutoksen vaikutuksia eri näkökulmista, jos valitusoikeuden saaminen kaava-asioissa edellyttäisi muistutuksen tekemistä kaavaehdotusvaiheessa. Samalla arvioidaan perustuslain ja kansainvälisten velvoitteiden lähtökohtia kaavojen muutoksenhakuun. Selvitys valmistuu syksyyn mennessä.

Yksi kommentti artikkeliin “Vaikutusten arviointi ja muutoksenhaku osallistumisen jaostossa”

  1. Valitusoikeutta ei tule sitoa muistutuksiin

    Valitusoikeutta ei tietenkään pidä sitoa kaavaprosessin aikana tehtyyn muistutukseen, koska:

    1) Kaavatyön osalliseksi saatetaan tulla myös muistutusajan jälkeen: esim. jos muuttaa asumaan kaavan vaikutusalueelle vasta kaavatyön loppuvaiheissa.

    2) Osa isoistakin kunnista tiedottaa kaavatöidensä nähtävilläoloista niin heikosti tai epävarmasti (esim. mainospostin mukana jaettavassa ja siksi monilta saamatta jäävässä tai suoraan roskikseen päätyvässä ilmaisjakelulehdessä), että kaavatyön muistutus- ym. kuulemisjaksoja jää monilta osallisilta kokonaan havaitsematta.

Kommentoi

Kommentistasi lähetetään julkaisupyyntö blogin ylläpitäjille. Kiitos kommentistasi!