Maankäyttöpäätökset asiakaslähtöisemmiksi digitalisaatiolla

Maankäytön suunnittelulla ja rakentamisella on keskeinen rooli ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen vaikuttamisessa. Digitalisaatiolla vastataan näihin haasteisiin. Ympäristöministeriön käynnistämän Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen tavoitteena on …

Miten sujuvoittaa rakentamisen luvitusta?

Asiakkaan näkökulmasta nykyinen rakennuslupaprosessi on hidas ja työläs. Maankäyttö- ja rakennuslaki lähtee ajatuksesta, että ensin tehdään kaava ja sitten rakennetaan kaavan mukainen talo. Reaalimaailmassa ei …

Sidosryhmäfoorumin työskentely edennyt hyvässä tahdissa

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen on nyt hyvässä vauhdissa ja etenee monilla osa-alueilla samanaikaisesti. Sidosryhmäfoorumin vetäjänä olen ollut positiivisesti yllättynyt hankkeen herättämästä kiinnostuksesta sekä erinomaisesta ilmapiiristä. …