Maankäyttöpäätökset asiakaslähtöisemmiksi digitalisaatiolla

Maankäytön suunnittelulla ja rakentamisella on keskeinen rooli ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen vaikuttamisessa. Digitalisaatiolla vastataan näihin haasteisiin. Ympäristöministeriön käynnistämän Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäiset kansalliset linjaukset maankäyttöpäätösten digitalisaation edistämiseksi.

Pyysimme keväällä palautetta maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation tavoitetilasta, tiekartasta ja lähiajan toimenpiteistä hankkeen Ota kantaa -kyselyssä. Vastausten perusteella olemme lähteneet oikeaan suuntaan. Kyselyyn vastasi 69 henkilöä. Tavoitetilan toteutumista piti 91 prosenttia kokonaan tai osittain mahdollisena. Vastaajista 60 prosenttia toivoi vahvoja yhtenäisiä kansallisia linjauksia maankäyttöpäätösten digitalisaation edistämiseksi. Erittäin tärkeänä pidettiin, että maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvä tieto on ajantasaista, ymmärrettävää ja helposti saatavilla. Keskeisenä pidettiin myös sitä, että maankäytön ja rakentamisen päätöspolut ovat selkeitä ja että maankäyttöpäätöstiedot ovat löydettävissä sijainnin perusteella.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa hahmotellaan parhaillaan tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää ja rakentamisen lupajärjestelmää. Tämä tarjoaa ainutkertaisen tilaisuuden kehittää maankäytön suunnittelun ja rakentamisen prosesseja asiakaslähtöisemmiksi digitalisaation avulla. Olemme asettaneet tavoitteeksi, että keskeisimmät maankäyttöpäätökset, kuten kaavat ja rakennusluvat, olisivat valtakunnallisesti saatavilla ja yhteentoimivia uudistetun lain tultua voimaan. Tämä vaatii vielä paljon työtä sekä konkreettisia toimenpiteitä ja ratkaisuja, jotka edellyttävät laajaa yhteistyötä alan toimijoiden kesken.

Seuraavaksi Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeessa tunnistetaan maankäyttöpäätösten digitalisoimisen kiireellisimmät lähiajan toimenpiteet. Osa toimenpiteistä toteutetaan jo vuoden 2019 aikana, tulemme järjestämään erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa niiden toteuttamiseen.

Seuraava mahdollisuus osallistua maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation edistämiseen on Missä mennään, digikaava? -seminaari Helsingin Epicenterissä 5.6.2019:

Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen tuloksista ja jatkotoimenpiteistä kerromme joulukuussa 2019 pidettävässä loppuseminaarissa.

Hankkeen etenemistä voi seurata:

Tule mukaan, edistetään maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaatiota yhdessä!

Kommentoi

Kommentistasi lähetetään julkaisupyyntö blogin ylläpitäjille. Kiitos kommentistasi!