Sidosryhmäfoorumin työskentely edennyt hyvässä tahdissa

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen on nyt hyvässä vauhdissa ja etenee monilla osa-alueilla samanaikaisesti. Sidosryhmäfoorumin vetäjänä olen ollut positiivisesti yllättynyt hankkeen herättämästä kiinnostuksesta sekä erinomaisesta ilmapiiristä. Tupa on ollut täynnä kaikissa tapaamisissa. Työpajat ovat olleet ilmeisen hyvä yhteistoimintamuoto. Valmistelun kannalta työpajoissa on toisaalta usko vahvistunut ja toisaalta aina tullut myös joitakin uusia näkökulmia ja ajatuksia.

Sidosryhmäfoorumi voi edelleen ottaa kantaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän vaihtoehtoihin. Myös rakennusvalvonnan järjestämisen pykälähahmotelmat ovat sidosryhmäfoorumin nähtävissä ja kommentoitavissa, samoin kuin kaavoitusmenettelyn aloitus- ja valmisteluvaiheen säännösehdotukset. Työryhmän käsittelyyn tulee kevään aikana muun muassa rajapintakysymyksiä eli miten suhdetta muuhun lainsäädäntöön järjestetään. Alueidenkäytön osalta keskustellaan nykyisen suunnittelutarvesääntelyn kysymyksistä. Lisäksi käsitellään ainakin kaavojen toteuttamisen säännösten muutostarpeita, rakentamisen lupajärjestelmää ja digitaalisia asiakasratkaisuja.

Suurena haasteena valmistelutyössä on ollut, ja on jatkossakin, kokonaisuuden näkeminen ja osa-alueiden yhteensovittaminen. Esimerkkinä yhteensovittamisesta ovat maankäytön suunnittelun ja rakentamisen rajapinta sekä suhde muuhun lainsäädäntöön. Kaavatasojen tehtävät ja sisältö ovat myös eräänlainen kokonaisuushaaste.

Tällä hetkellä tietysti odotetaan maahan uutta hallitusta, joka päättänee uudistuksen jatkamisesta. Mielenkiintoista on, linjaako se uudistusta jotenkin. Seuraavaksi valmistelutyössä haasteeksi tulee ainakin osa-alueiden yhteensovittaminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Joillakin osa-alueilla ei ole mahdollista edetäkään ilman toisen osa-alueen ratkaisua. Kuluvan vuoden aikana moni asia pitäisi saada asiallisesti päätetyksi, jotta säännösten viilauksellekin jää riittävästi aikaa.

Kommentoi

Kommentistasi lähetetään julkaisupyyntö blogin ylläpitäjille. Kiitos kommentistasi!