MRL:n kokonaisuudistus etenee laajalla valmistelulla

MRL:n kokonaisuudistuksen valmistelu käynnistyi viime hallituskauden loppupuolella parlamentaarisena valmisteluna ja laajalla sidosryhmäyhteistyöllä, ja niin uudistuksen valmistelu myös jatkuu. Mukana on yhteensä lähes 250 henkilöä, joilla on erilaisten tapaamisten lisäksi käytössään verkkokeskustelualusta.

Uudessa hallitusohjelmassa linjattiin uudistuksen päätavoitteet:

 1. Hiilineutraali yhteiskunta
  • Ilmastonmuutoksen torjunta otetaan huomioon niin kaavoituksessa, rakentamisessa kuin rakennuskannan ylläpidossa.
 2. Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen
  • Vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta myös kaupunkiympäristössä.
 3. Rakentamisen laadun parantaminen
  • Parannetaan rakentamisen laatua ja valvontaa sekä selkeytetään vastuita.
 4. Digitalisaation edistäminen
  • Luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta.

Uusi hallitusohjelma antoi uudistustyölle selkeät linjaukset ja työ on kesälomien jälkeen edennyt vauhdikkaasti. Parlamentaarinen valmisteluryhmä on jo kokoontunut, samoin kuin sidosryhmäfoorumi ja työryhmä. Eniten keskustelua on herättänyt alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä, jonka luonnos annetaan kommentoitavaksi lokakuun alussa. Myös rakennetun ympäristön valtakunnallisesta digitaalisesta rekisteristä ja tietoalustasta on keskusteltu vilkkaasti. Hallituksen budjettiriihessä hankkeeseen ehdotettiin 15 miljoonan euron panostusta.

MRL-kokonaisuudistusta tehdään avoimesti ja osallistavasti. Työn etenemisestä, siihen liittyvistä selvityksistä ja kommentointimahdollisuuksista tiedotetaan näillä verkkosivuillamme.

Kommentoi

Kommentistasi lähetetään julkaisupyyntö blogin ylläpitäjille. Kiitos kommentistasi!