Säpinää digirintamalla

Vuonna 2017 käynnistetyssä Maankäyttöpäätökset-hankkeessa ja sen tueksi tammikuussa 2019 käynnistetyssä Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeessa on tehty jo paljon maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation kirittämiseksi, mutta edessä on vielä hektinen syksy.

Maankäyttöpäätökset-hankkeessa selvitetään syksyn aikana tietomallipohjaisten kaavatietojen sähköistä arkistointia, kaavan pohjakartan tuottamisen toimintamallia sekä tietomallipohjaisen kaavoituksen versionhallintaa ja laadunvarmistusta.

Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeessa kehitetään syksyn aikana kaavoituksen, kiinteistönmuodostuksen ja rakentamisen luvituksen prosessien yhteentoimivuutta yhteistyössä Tampereen, Jyväskylän ja Iisalmen kanssa. Kaavoihin sisältyvien lähtötietojen erottamista tarkastellaan omana toimenpiteenään ottaen huomioon digitaalisten alustaratkaisujen mahdollisuudet.

Hankkeessa laaditaan kuvaus digitalisaatiota tukevien kansallisten palveluiden tavoitetilasta eli viitearkkitehtuurista. Siinä kuvataan yleisellä tasolla maankäytön suunnittelun ja rakentamisen prosessien tietovarannot, laadunhallinnan periaatteet sekä niitä tukevat tekniset palvelut. Yhteiskunnallisen hyötyanalyysin avulla tuotetaan tietoa päättäjille ja eri sidosryhmille digitalisaation kustannuksista ja yhteiskunnallisista hyödyistä.

Paljon on vielä tehtävää, jotta Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeessa hahmoteltu maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation tavoitetila voidaan saavuttaa. Tavoitetila, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä rakennetun ympäristön tiedot kootaan hallitusti, päätökset perustuvat parhaaseen tietoon, suunnittelu on ymmärrettävää sekä osallistuminen ja tiedonsaanti helppoa, on saanut työn aikana laajasti tukea sidosryhmiltämme. Vaikka hankkeet päättyvät vuoden lopussa, työ rakennetun ympäristön prosessien digitalisoimiseksi jatkuu. Pääministeri Rinteen hallituksen ohjelma antaa vahvan tuen työmme jatkumiselle.

Seuraavissa tilaisuuksissa sinulla on mahdollisuus osallistumalla vaikuttaa hankkeiden toteuttamiseen:

Pysykää kuulolla, tarkempia tietoja tapahtumista tulee lähempänä ajankohtia. Tervetuloa mukaan!


Lisätietoja:

 

Kommentoi

Kommentistasi lähetetään julkaisupyyntö blogin ylläpitäjille. Kiitos kommentistasi!