Yhteentoimivuus on edellytys rakennetun ympäristön digitalisaatiolle

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden yhteistyöryhmä on juuri aloittanut toimintansa. Yksityisen sektorin, kuntien ja valtionhallinnon yhteistyössä pyritään varmistamaan, että rakennetun ympäristön tietojärjestelmissä ja prosesseissa liikkuva tieto on yhteentoimivaa – että tieto ymmärretään samalla tavalla riippumatta järjestelmästä ja käyttäjästä.

Yhteentoimivuus liittyy myös MRL:n kokonaisuudistukseen. Olennaista on juridinen yhteentoimivuus: lainsäädäntö ei saa estää yhteentoimivuuden toteutumista. Tämä edellyttää, että lain valmistelussa tiedostetaan säännöksien vaikutukset eri tietojärjestelmiin ja niiden sisältöihin. Tätä varten tarvitaan yhteisiä, harmonisoituja tiedon määrityksiä eli sanastoja, koodistoja ja loogisia käsitemalleja.

Yhteentoimivuus koskee myös lainsäädännön käsitteitä. Yhteiset käsitteet tulisi olla samalla tavoin ymmärrettävissä eri lakien puitteissa, toisistaan poikkeavat määritelmät selviäisivät yhteentoimivuusalustan sanastoista. Ympäristöministeriö on mukana kehittämässä lakieditoria, joka mahdollistaa tulevaisuudessa rakenteisten säädöstekstien tuottamisen. Lakieditorin avulla säädöksissä käytetyt termit voidaan linkittää yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa määriteltyihin käsitteisiin, jolloin tieto termin määritelmästä voi tulevaisuudessa näkyä lain soveltajille ja loppukäyttäjille.

Yhteentoimivuusalusta mahdollistaa sanastojen, koodistojen ja tietomallien yhteiskehittämisen. Ympäristöministeriö on jo muutaman vuoden ajan tuottanut alustalle yhteistyössä alan toimijoiden kanssa rakennetun ympäristön käsitteiden määrittelyjä. Sanastotyön ohella viimeisen vuoden aikana on laadittu myös useita loogisia tietomalleja ja niihin liittyviä koodistoja. Yhteistyöryhmän tärkein tehtävä tulee olemaan harmonisointityön aloittaminen.

Yhteentoimivuusalustan määritysten harmonisoinnin jälkeen toimijoiden on helppo varmistaa omien tietojärjestelmiensä ja palveluidensa yhteentoimivuus muiden järjestelmien, kuten valtion hallinnoimien rekistereiden kanssa. Vaikka yhteentoimivuuden määrittely ja harmonisointityö ovat vielä kesken, toimijat voivat jo nyt käyttää alustan työkaluja omien tietojensa kuvaamiseen laatimalla soveltamisprofiileja, jotka hyödyntävät alustalla olevia rakennetun ympäristön tietokomponentteja ja sanastoa. Tietojen yhteentoimivuus paranee sitä mukaa, kun määrityksiä tuodaan yhteentoimivuusalustalle ja yhteensovittamisen tarpeet nostetaan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi.

Yhteentoimivuuden kehittämistyöstä kiinnostuneille perustetaan yhteistyöryhmän alaisuuteen kaikille avoimia teemaryhmiä. Voit ilmoittautua mukaan teemaryhmiin 15.1.2020 asti. Yhteistyöryhmä käynnistää teemaryhmien toiminnan vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessaan.

Tervetuloa mukaan yhteentoimivuustyöhön!

Linkit:

Kommentoi

Kommentistasi lähetetään julkaisupyyntö blogin ylläpitäjille. Kiitos kommentistasi!