Skotlanti modernisoi suunnittelujärjestel­mänsä

Skotlannin suunnittelulaki uudistettiin vuonna 2019 kolmen vuoden valmistelun jälkeen. Tavoitteena oli luoda ”maailman luokan suunnittelujärjestelmä”, joka yksinkertaistaa ja toisaalta vahvistaa keskittymällä tulevaisuuden haasteisiin.

Uudessa laissa suunnittelun keskiöön nostettiin kestävä kehitys. Kolmitasoinen suunnittelujärjestelmä säilyi, mutta hierarkiaa vähennettiin. Merkittävää on sekin, että suunnittelussa painottuu visionäärinen ja strateginen ote yksityiskohtaisen sääntelyn sijaan.

Valtakunnan tasoa vahvistettiin. Aiemmat kaksi asiakirjaa yhdistettiin yhdeksi oikeusvaikutteiseksi, jonka parlamentti hyväksyy. National Planning Framework tunnistaa alueidenkäytön kansalliset tarpeet yhteen sovittaen ne alueidenkäytön linjauksiksi. Siitä ilmenee myös, miten linjaukset ja kansallisesti merkittävät hankkeet tulee toteuttaa.

Uusi laki ulottaa seudullisen suunnittelun nyt koko maahan velvoittamalla kunnat laatimaan yhdessä seudullisen alueidenkäytön strategian. Seudullinen taso muodostaa löyhän, mutta tosiasiallisesti merkittävän vuorovaikutuksen tason. Se keskittyy alueen kehittämisen kannalta keskeisimpiin strategisiin alueidenkäytön kysymyksiin ottaen huomioon kansalliset ja kuntien tarpeet. Vastavuoroisesti se välittää seudun tarpeita ”alas- ja ylöspäin”.

Kuntakaava on ainut varsinainen kaava. Se määrittää alueidenkäytön kehityksen koko kunnan alueella, asettaen myös suuntaviitat muutosten toteuttamiselle. Kaavaa toteutetaan oman prosessin kautta sitä mukaa kuin tarvetta ilmenee.

Suunnittelulaki jakaa mielipiteitä. Pessimistiset arviot pohjautuvat loppuvaiheen lukuisiin lisäyksiin ja kompromisseihin, joilla on hintalappunsa. Ministerin mukaan suunnittelujärjestelmä kuitenkin vastaa hyvin suunnittelun tavoitteisiin luoda mahtavia paikkoja, hakea uusia mahdollisuuksia sekä tukea koko Skotlannin elinvoimaisuutta.

Kirjoittaja oli keväällä 2019 virkamiesvaihdossa Skotlannin hallituksessa käynnistämässä National Planning Framework –työtä.

Kommentoi

Kommentistasi lähetetään julkaisupyyntö blogin ylläpitäjille. Kiitos kommentistasi!