Kuntamarkkinat: Ketterää kaavoitusta

Pienoisseminaarissa 11.9.2019 ympäristöministeriön, kuntakentän ja yksityisen sektorin edustajat valoittavat vireillä olevaa maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta. Millainen on tulevaisuuden suunnittelu- ja lupajärjestelmä? Miten eri tehtävät olisi hyvä järjestää? Entä miten toimintatapoja kehittämällä voidaan edistää yhteistyötä, prosessien sujuvuutta ja hankkeiden toteutuskelpoisuutta?

Lisätietoja: