Parlamentaarinen seurantaryhmä ja työryhmä asetetaan 25.4.2018

Ympäristöministeriö on asettanut parlamentaarisen seurantaryhmän ja työryhmän maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelua varten.