MRL:n kokonaisuudistus etenee laajalla valmistelulla

MRL:n kokonaisuudistuksen valmistelu käynnistyi viime hallituskauden loppupuolella parlamentaarisena valmisteluna ja laajalla sidosryhmäyhteistyöllä, ja niin uudistuksen valmistelu myös jatkuu. Mukana on yhteensä lähes 250 henkilöä, joilla …

Pohjoismaista yhteistyötä maankäytön suunnittelun kehittämisessä

Aloitin työni MRL:n kokonaisuudistuksen parissa ympäristöministeriön Alueet ja yhdyskunnat –yksikön päällikkönä 15.8.2019. Heti seuraavalla viikolla osallistuin pohjoismaiseen kaavaviranomaisten kokoukseen. Pohjoismaisesta yhteistyöstä voisi saada eväitä myös …

Maankäyttöpäätökset asiakaslähtöisemmiksi digitalisaatiolla

Maankäytön suunnittelulla ja rakentamisella on keskeinen rooli ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen vaikuttamisessa. Digitalisaatiolla vastataan näihin haasteisiin. Ympäristöministeriön käynnistämän Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen tavoitteena on …

Miten sujuvoittaa rakentamisen luvitusta?

Asiakkaan näkökulmasta nykyinen rakennuslupaprosessi on hidas ja työläs. Maankäyttö- ja rakennuslaki lähtee ajatuksesta, että ensin tehdään kaava ja sitten rakennetaan kaavan mukainen talo. Reaalimaailmassa ei …

Sidosryhmäfoorumin työskentely edennyt hyvässä tahdissa

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen on nyt hyvässä vauhdissa ja etenee monilla osa-alueilla samanaikaisesti. Sidosryhmäfoorumin vetäjänä olen ollut positiivisesti yllättynyt hankkeen herättämästä kiinnostuksesta sekä erinomaisesta ilmapiiristä. …

Vaikutusten arviointi ja muutoksenhaku osallistumisen jaostossa

Osallistumista, vuorovaikutusta ja vaikutusten arviointia käsittelevän jaoston fokuksena on viime aikoina ollut vaikutusten arviointiin liittyvien säännösten käsittely sekä osallistuminen kaavoituksen lisäksi muissa MRL:n prosesseissa.  Myös …

Miten rakennusvalvonta pitäisi järjestää?

Keskustelu rakennusvalvonnan järjestämisestä ja resursoinnista tuntuu olevan ikuisuuskysymys. Oman rikkansa rokkaan ovat heittäneet viime vuosien oikeuden päätökset rakennusvalvontaviranomaisen valvontavastuusta, viimeisimpänä Laukaan maneesiturmaan liittyvä KKO 2018:90. …

Kohti tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelua

Miten ensi vuosikymmenellä suunnitellaan toimivaa Suomea? Miltä näyttää kestävien kaupunkien ja maaseudun tulevaisuus, entä miten luodaan hyvää elinympäristöä ja tuetaan erilaisten alueiden elinvoimaisuutta? Näitä asioita …

Digitalisaatio tulee, oletko valmis? Digitalisaatio ei tullutkaan.

Kuulen jatkuvasti puheenvuoroja, joissa korostetaan digitalisaation ratkaisevan kaikki ongelmat. Digitalisaatiosta onkin tullut muotisana, jota viljelemällä saa nyökkäyksiä ympäri pöydän tai kuittaa käsillä olevat ongelmat ”ratkaistuiksi”. …

Kuinka hyödyntää digitaalisuutta rakentamisen ohjauksessa?

Digiloikka on eräs pääministeri Sipilä hallituksen ohjelman teeseistä. Tällä hetkellä rakennukset suunnitellaan digitaalisesti ja rakennusvalvonnan sähköinen asiointi on jo hyvässä vauhdissa. Yli kahdessa sadassa kunnassa …