Haluan avoimuutta!

Mitä me ihmiset kaipaamme sekä maankäytön suunnittelulta että toteutukselta? Avoimuutta ja vuorovaikutusta. Tämä kestotarpeemme tuli esille taas kerran, kun 17.12. maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen sidosryhmäfoorumi …

Sähköinen osallistuminen osana kaavoituksen digitalisaatiota

Sähköisen osallistumisen välineet, kuten sosiaalisen median kanavat, kuntien palautejärjestelmät sekä erilaiset nettikyselyt, ovat vakiintumassa osaksi alueidenkäytön suunnittelua. Toimintatavat ja välineet kuitenkin vaihtelevat kunnittain. Sen vuoksi …

Tilaa vuorovaikutukselle oikeaan aikaan

Maankäyttö- ja rakennuslakia on pidetty julkishallinnon edistyksellisenä tienavaajana osallistumisen ja vuorovaikutuksen kehittämisessä. Osallistumismahdollisuus kaava-asioiden valmisteluun ja avoin tiedottaminen on nostettu yhdeksi lain keskeisimmistä tavoitteista. Kaavoituksen …

Yhteistyöllä kohti uutta

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus on lähtenyt hyvin liikkeelle. Lain ytimessä on aina ollut vahva osallistamis- ja vuorovaikutuskulttuuri. Sitä haluamme vaalia myös tässä uudistustyössä. Työtä …

Kuinka pidentää rakennuksen elinkaarta ja vähentää ympäristökuormia?

Olen saanut ilon ja kunnian vetää rakentamisen jaostoa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa. Jaostossa valmistelemme rakentamisen ohjaukseen liittyviä asioita työryhmän alaisuudessa. Lakiuudistuksen sidosryhmien edustajista koostuva sidosryhmäfoorumi …