Lakiuudistuksen kuulumiset keväällä 2022

Maankäyttö- ja rakennuslain pitkään valmistelussa ollut uudistus on tullut uuteen vaiheeseen viimeisten kuukausien aikana. On jälleen paikallaan tehdä tilannekatsaus. Käsissämme on tällä hetkellä ehdotus rakentamislaiksi. …

Miksi MRL:n kokonaisuudistuksessa ehdotetaan kaupunkiseutusuunnitelmaa?

Kaupunkiseutujen suunnittelu on ollut eräs maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen (MRL) alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän keskeisistä kehityskohteista. Väestö keskittyy Suomessakin kaupunkiseuduille, ja niiden alueilla tapahtuu suuri osa liikennesuoritteesta. …

Kuulumiset maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta

Syksyn myötä on hyvä tehdä tilannekatsaus lakiuudistuksen etenemiseen. Esityksen uudeksi maankäyttö- ja rakennuslakia on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Mitä on tehty tähän mennessä …

Skotlanti modernisoi suunnittelujärjestel­mänsä

Skotlannin suunnittelulaki uudistettiin vuonna 2019 kolmen vuoden valmistelun jälkeen. Tavoitteena oli luoda ”maailman luokan suunnittelujärjestelmä”, joka yksinkertaistaa ja toisaalta vahvistaa keskittymällä tulevaisuuden haasteisiin. Uudessa laissa …

Yhteentoimivuus on edellytys rakennetun ympäristön digitalisaatiolle

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden yhteistyöryhmä on juuri aloittanut toimintansa. Yksityisen sektorin, kuntien ja valtionhallinnon yhteistyössä pyritään varmistamaan, että rakennetun ympäristön tietojärjestelmissä ja prosesseissa liikkuva tieto …

Viranomaisyhteistyö kaavoituksessa

Kaikkiin merkittäviin kaavahankkeisiin liittyy viranomaisyhteistyötä, vaikka kunta vastaakin oman alueensa alueiden käytön suunnittelusta. Yhteistyön sujuminen vaikuttaa sekä kaavoituksen prosessiin että sisällön laatuun. ELY-keskukset ovat kuntakaavoja …

Säpinää digirintamalla

Vuonna 2017 käynnistetyssä Maankäyttöpäätökset-hankkeessa ja sen tueksi tammikuussa 2019 käynnistetyssä Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeessa on tehty jo paljon maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation kirittämiseksi, mutta edessä …

MRL:n kokonaisuudistus etenee laajalla valmistelulla

MRL:n kokonaisuudistuksen valmistelu käynnistyi viime hallituskauden loppupuolella parlamentaarisena valmisteluna ja laajalla sidosryhmäyhteistyöllä, ja niin uudistuksen valmistelu myös jatkuu. Mukana on yhteensä lähes 250 henkilöä, joilla …

Pohjoismaista yhteistyötä maankäytön suunnittelun kehittämisessä

Aloitin työni MRL:n kokonaisuudistuksen parissa ympäristöministeriön Alueet ja yhdyskunnat –yksikön päällikkönä 15.8.2019. Heti seuraavalla viikolla osallistuin pohjoismaiseen kaavaviranomaisten kokoukseen. Pohjoismaisesta yhteistyöstä voisi saada eväitä myös …