Maankäyttöpäätökset asiakaslähtöisemmiksi digitalisaatiolla

Maankäytön suunnittelulla ja rakentamisella on keskeinen rooli ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen vaikuttamisessa. Digitalisaatiolla vastataan näihin haasteisiin. Ympäristöministeriön käynnistämän Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen tavoitteena on …

Miten sujuvoittaa rakentamisen luvitusta?

Asiakkaan näkökulmasta nykyinen rakennuslupaprosessi on hidas ja työläs. Maankäyttö- ja rakennuslaki lähtee ajatuksesta, että ensin tehdään kaava ja sitten rakennetaan kaavan mukainen talo. Reaalimaailmassa ei …

Sidosryhmäfoorumin työskentely edennyt hyvässä tahdissa

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen on nyt hyvässä vauhdissa ja etenee monilla osa-alueilla samanaikaisesti. Sidosryhmäfoorumin vetäjänä olen ollut positiivisesti yllättynyt hankkeen herättämästä kiinnostuksesta sekä erinomaisesta ilmapiiristä. …

Vaikutusten arviointi ja muutoksenhaku osallistumisen jaostossa

Osallistumista, vuorovaikutusta ja vaikutusten arviointia käsittelevän jaoston fokuksena on viime aikoina ollut vaikutusten arviointiin liittyvien säännösten käsittely sekä osallistuminen kaavoituksen lisäksi muissa MRL:n prosesseissa.  Myös …

Kohti tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelua

Miten ensi vuosikymmenellä suunnitellaan toimivaa Suomea? Miltä näyttää kestävien kaupunkien ja maaseudun tulevaisuus, entä miten luodaan hyvää elinympäristöä ja tuetaan erilaisten alueiden elinvoimaisuutta? Näitä asioita …

Digitalisaatio tulee, oletko valmis? Digitalisaatio ei tullutkaan.

Kuulen jatkuvasti puheenvuoroja, joissa korostetaan digitalisaation ratkaisevan kaikki ongelmat. Digitalisaatiosta onkin tullut muotisana, jota viljelemällä saa nyökkäyksiä ympäri pöydän tai kuittaa käsillä olevat ongelmat ”ratkaistuiksi”. …

Kuinka hyödyntää digitaalisuutta rakentamisen ohjauksessa?

Digiloikka on eräs pääministeri Sipilä hallituksen ohjelman teeseistä. Tällä hetkellä rakennukset suunnitellaan digitaalisesti ja rakennusvalvonnan sähköinen asiointi on jo hyvässä vauhdissa. Yli kahdessa sadassa kunnassa …

Haluan avoimuutta!

Mitä me ihmiset kaipaamme sekä maankäytön suunnittelulta että toteutukselta? Avoimuutta ja vuorovaikutusta. Tämä kestotarpeemme tuli esille taas kerran, kun 17.12. maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen sidosryhmäfoorumi …

Sähköinen osallistuminen osana kaavoituksen digitalisaatiota

Sähköisen osallistumisen välineet, kuten sosiaalisen median kanavat, kuntien palautejärjestelmät sekä erilaiset nettikyselyt, ovat vakiintumassa osaksi alueidenkäytön suunnittelua. Toimintatavat ja välineet kuitenkin vaihtelevat kunnittain. Sen vuoksi …

Tilaa vuorovaikutukselle oikeaan aikaan

Maankäyttö- ja rakennuslakia on pidetty julkishallinnon edistyksellisenä tienavaajana osallistumisen ja vuorovaikutuksen kehittämisessä. Osallistumismahdollisuus kaava-asioiden valmisteluun ja avoin tiedottaminen on nostettu yhdeksi lain keskeisimmistä tavoitteista. Kaavoituksen …