Kaavoitus- ja rakentamislakiehdotus keräsi lähes 550 lausuntoa

Luonnos kaavoitus- ja rakentamislain hallituksen esitykseksi oli laajalla lausuntokierroksella 27.9.–7.12.2021. Kymmenen viikon aikana ympäristöministeriölle annettiin ehdotuksesta 549 lausuntoa. Yhteenveto lausunnoista on nyt julkaistu. Valtaosa lausunnonantajista …