Helena Säterin kuulumiset MRL:n työryhmän kokouksesta 23.10.2019

Ylijohtaja Helena Säteri kertoo, että kokouksessa käsiteltiin muun muassa vähittäiskaupan suuryksikköjen, tuulivoimaloiden ja rantarakentamisen sääntelyä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä. Lisäksi aiheina olivat asemakaavapäätösten valitusoikeudet sekä kaavojen toteuttamiseen liittyviä asioita.