Helena Säterin terveiset MRL:n työryhmän kokouksesta 27.9.2018

MRL:n työryhmän neljännessä kokouksessa käsiteltiin mm. alueidenkäytön eri suunnittelutasojen kehittämisvaihtoehtoja. Niitä pohdittiin kuntakaavoituksen, kaupunkiseutujen, maakunnan sekä valtakunnan tasojen osalta.