Helena Säterin terveiset MRL:n työryhmän kokouksesta 3.4.2019

Helena Säteri kertoo kuulumiset maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen työryhmän kokouksesta 3.4.2019. Tällä kertaa käsiteltävinä aiheina olivat mm. muutoksenhaku kaavoissa ja lupa-asioissa, rakennusvalvonnan järjestäminen sekä rakentamisluvat.