Helena Säterin terveiset MRL:n työryhmän kokouksesta 6.3.2019

Helena Säteri kertoo kuulumiset maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen työryhmän kokouksesta 6.3.2019. Aiheina olivat mm. alueidenkäytön suunnittelujärjestelmien kansainvälisen selvityksen alustavat tulokset, vaikutusten arviointiin lähetettävät alueidenkäytön suunnittelujärjestelmät sekä digitalisaation apu kaavoituksen ja rakentamisen prosesseissa.