Helena Säterin yhteenveto vuoden viimeisestä MRL-työryhmän kokouksesta

Helena Säteri kertoo videolla 14.12.2018 pidetyn kokouksen kulusta. Kokouksessa keskusteltiin vaikutusten arvioinnista, erityisesti SOVA-direktiivin soveltamisesta kaavoituksessa. Pohdittiin myös rakennusten suunnitelmallista käyttöä ja ylläpitoa, joihin digitaalinen kehitys tulee tuomaan paljon uusia mahdollisuuksia. Mietittiin myös mahdollista julkisten rakennusten katsastusmenettelyä.