Kaupunkiseutujen suunnittelusta kaivataan palautetta

MAL-verkosto, ympäristöministeriö ja Kuntaliitto järjestävät kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyötä koskevan webinaarin 26.4.2021. Tilaisuudessa esitellään MAL-sopimusseutujen suunnittelutilannetta ja keskustellaan muun muassa kaupunkiseutusuunnitelmien laatimisen prosesseista ja resursseista, sisällöistä ja digitalisaation edistämisestä.

Ympäristöministeriö on myös käynnistänyt kyselyn, jolla selvitetään suurimpien kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyön nykytilannetta sekä tulevassa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa ehdotetun kaupunkiseutusuunnitelman vaikutuksia kuntasektorille. Kysely on lähetetty Suomen seitsemän suurimman kaupunkiseudun kuntien, kuntayhtymien ja kyseisten alueiden maakuntien liittojen kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyöhön osallistuville asiantuntijoille. Tulemme kertomaan näillä verkkosivuillamme kyselyn tuloksista.

Lisätietoja (webinaari):
Juha Nurmi, juha.nurmi@ym.fi
Tero Piippo, tero.piippo@tampereenseutu.fi
Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi

Lisätietoja (kaupunkiseutusuunnitelman vaikutusten kysely):
Juha Nurmi, juha.nurmi@ym.fi
Petteri Katajisto, petteri.katajisto@ym.fi