Kooste kaupunkiseutujen suunnittelua koskevan kyselyn tuloksista

Ympäristöministeriö keräsi kyselyllä keväällä 2021 tietoa kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyön nykytilanteesta sekä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa (MRL-uudistus) ehdotetun kaupunkiseutusuunnitelman vaikutuksista kuntasektorille.

Kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen jatkovalmistelussa. Tulosten avulla arvioidaan uudistuksessa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään ehdotetun kaupunkiseutusuunnitelman vaikutuksia kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyöhön osallistuvien kuntien ja muiden organisaatioiden toimintaan sekä kaupunkiseutujen suunnittelun toimivuuteen.

Kysely kohdennettiin seitsemän suurimman kaupunkiseudun kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien liittojen asiantuntijoille. Kyselyyn vastasivat myös Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä.