Kuntakaavasimulaatio osoittaa: yleiskaava tarpeen myös tulevaisuudessa

Ympäristöministeriö toteutti yhdessä Kuntaliiton ja viiden esimerkkikunnan (Ilmajoki, Iisalmi, Hyvinkää, Lappeenranta ja Jyväskylä) Kuntakaavasimulaation 15.8.-15.12.2019. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä on ehdotettu siirtymistä ns. yhden kuntakaavan malliin. Kuntakaavasimulaatiohankkeessa testattiin mallin toimivuutta konkreettisten esimerkkien kautta. Samalla pohdittiin, millä muulla tavoin kuntien kaavoitusta voitaisiin sujuvoittaa. Lue lisää yhteenvedosta ja loppuraportista Kuntaliiton sivulta: