Laatuvastuu ja suunnittelujärjestelmien kehittäminen parlamentaarisen ryhmän käsittelyssä

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta seuraava parlamentaarinen ryhmä kokoontui 24.10.2018. Kokouksessa esillä olivat erityisesti alueidenkäytön suunnittelu sekä rakentamisen vastuut.

Alueidenkäytön jaoston puheenjohtaja Antti Irjala ympäristöministeriöstä esitteli jaoston tähänastista työtä ja pohdintoja kaavaprosessien kehittämisestä. Irjala painotti, että alueidenkäytön suunnittelun täytyy mukautua tulevaisuuden haasteisiin, joita on lukuisia ilmastonmuutoksesta palvelujen saatavuuteen. Keskustelussa todettiin yhteisesti, että suunnittelujärjestelmien uudistuksessa nykyisiä käytäntöjä on hyvä tarkastella avoimin mielin. Nykyisessä suunnittelussa parlamentaarinen ryhmä näki paljon toimivaa, mutta myös kehitettävää. Ryhmä korosti myös yli hallituskausien ulottuvaa suunnittelua.

Rakentamisen jaoston puheenjohtaja Kirsi Martinkauppi ympäristöministeriöstä esitteli jaostonsa työskentelyä rakentamisen vastuukysymysten parissa. Parlamentaarinen ryhmä tunnisti vastuun pirstoutumisen ongelman ja totesi, että uudistuksessa on löydettävä toimiva keino, jolla rakentamisen laadulle saadaan vakuuksia.

”Parlamentaarinen valmistelu on oleellista maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa. Parlamentaarisessa ryhmässä on vankkaa osaamista erilaisten alueiden kaavoituksesta ja rakentamisesta”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kiittelee.

Maankäyttö- ja rakennuslain parlamentaarisen seurantaryhmän seuraava kokous on 27.11.2018.

Lisätietoja parlamentaarisesta seurantaryhmästä

Lisätiedot: Erityisavustaja Tea Usvasuo p. 046 922 8946, ylijohtaja Helena Säteri, p. 0295 250 281, etunimi.sukunimi@ym.fi