Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen digijaosto asetettu

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä on asettanut työnsä tueksi Digitalisaatio ja asiakaslähtöiset prosessit -valmistelujaoston. Kaikkiaan valmistelujaostoja on nyt kuusi. Muut jaostot asetettiin kesäkuussa.

Digitalisaatiojaosto tunnistaa ja etsii ratkaisuja sääntelytarpeisiin, jotka liittyvät digitalisaatioon ja prosesseihin alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa. Esiin nousevia teemoja ovat ainakin rakennetun ympäristön sähköinen asiointi sekä palvelujen asiakaslähtöisyys ja yhteentoimivuus. Jaosto myös ideoi, miten sääntelyllä vauhditetaan alan digitaalista kehitystä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Työryhmän valmistelujaostot ovat:

  • Alueidenkäyttö
  • Rakentaminen
  • Osallistuminen, vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi
  • Kaavojen toteuttaminen
  • Rajapinnat
  • Digitalisaatio ja asiakaslähtöiset prosessit

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen parlamentaarinen seurantaryhmä ja työryhmä asetettiin 25.4.2018 ja sidosryhmäfoorumi 17.5.2018.