Maankäyttömuutos­maksun vaikutus arvioitu vähäiseksi ilmastotavoitteissa

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta ja vahvistamaan metsien ja maaperän hiilinieluja. Yhtenä mahdollisena keinona hallitusohjelmassa todetaan maankäyttömuutosmaksu, joka perittäisi, kun metsämaata muutetaan rakennetuksi maaksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä selvitettiin mahdollisen maankäyttömuutosmaksun perusteita ja sen tarvitsemia menettelyitä. Valmistunut selvitys hahmottaa yleisellä tasolla, kuinka maksu voitaisiin ottaa huomioon lain uudistuksessa, ja arvioi maksun vaikuttavuutta ilmastotavoitteisiin.

Selvitys pohjautuu tutkimuksiin ja aiempiin selvityksiin sekä asiantuntijahaastatteluihin ja laadittuun kyselyyn.

Selvityksessä todetaan, että maankäyttömuutosmaksun käyttöönotto muodostaisi uuden, mahdollisesti työteliään lisätehtävän hallinnolle, ja sen kustannustehokkuus jäisi erityisesti pienemmissä rakentamishankkeissa huonoksi, jopa negatiiviseksi. Maksun ohjausvaikutus jäisi hyvin pieneksi, ja samaan vaikuttavuuteen voitaisiin päästä kevyemmillä ohjauskeinoilla. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja metsäkadon vähentämisen näkökulmaa olisi mahdollista vahvistaa huomattavasti erityisesti maankäyttö- ja rakennuslaissa, mutta myös eräissä muissa rakentamista ohjaavissa laeissa.

Ilmastotavoitteiden kannalta olisi hyödyllistä, jos rakentamisen aiheuttamaa metsäkatoa kompensoitaisiin joko maankäyttömuutosmaksusta saatavilla tuloilla tai muutoin esimerkiksi istuttamalla metsää tai tukemalla muita ilmastohyötyjä tuottavia toimia maankäyttösektorilla. Selvitys toteaa myös, että mahdollinen maankäyttömuutosmaksu tulisi sovittaa yhteen maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman muiden toimenpiteiden kanssa.

Selvitys rakentamisen maankäyttömuutosmaksusta on luettavissa valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162167

Lisätiedot: Lainsäädäntöneuvos Maija Neva, p. 0295 250 369, etunimi.sukunimi@ymfi