Maankäyttöpäätökset-hankkeiden loppuseminaari 12.12. – Pohja paremman rakentamiselle

Tervetuloa seuraamaan ympäristöministeriön digitaalisen maankäytön suunnittelun ja rakentamisen seminaarin striimausta 12.12.2019.

Seminaarissa kootaan yhteen Maankäyttöpäätökset- sekä Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset- hankkeiden tulokset ja kuullaan, miten tehty työ edistää ja syöttää tietoa niin maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen kuin rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja tietoalustan toimeenpanoon.

Ohjelma

Miksi muutosta tarvitaan?

9:00   Digitalisaation merkitys rakennetun ympäristön toimialalle, Helena Säteri, ympäristöministeriö
9.15   Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation tavoitetila ja tiekartta, Sonja Aarnio, Ramboll

Mikä muuttuu?

9.30   Kaavan päätös- ja lähtötietojen erottaminen ja kansallinen saatavuus, Ilpo Tammi, Ubigu
10:00 Tulevaisuuden kaavan pohjakartta, Jan Tvrdy & Jani Päivänen, FCG
10.45 Kaavatietojen versionhallinta ja validointi, Otso Helenius
11.15 Tietomallipohjaisten kaavatietojen arkistointi, Pirkka Saarinen & Heikki Saarinen, KPMG
11.45-12:00 Aamun yhteenveto

13:00  Maankäytön suunnittelua tukevat kansalliset palvelut ja tietovarannot, Marko Kauppi, Ubigu
13.30  Yhteentoimivat prosessit kaavoituksesta rakennusluvitukseen, Markus Hytönen, Ramboll, Ilkka Rinne, Spatineo
14:00-14:15 Tulevaisuuden asiakaslähtöinen prosessi – tiedot virtaamaan kokeillen, Anna Mustajoki, Tampereen kaupunki, Kimmo Sulonen, Hämeenlinnan kaupunki, Jouni Vastamäki, Järvenpään ja Hyvinkään kaupungit

Miten tästä eteenpäin?

14.45  Tietomallipohjaisen suunnittelun hyödyt ja kustannukset, Jaana Mäkelä, Spatineo
15:15  Rakennetun ympäristön digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, Minna Perähuhta, ympäristöministeriö
15.30  Päivän yhteenveto, Juhana Rautiainen, ympäristöministeriö
15:45  Seminaari päättyy

Tapahtuman järjestävät:

Maankäyttöpäätökset-hanke (paikkatietoalusta.fi)
Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hanke (ym.fi)
Paikkatietoalusta (paikkatietoalusta.fi)