Missä mennään, digikaava? -seminaari loi ajankohtaiskatsauksen maankäytön tulevaisuuteen 

Missä mennään, digikaava? -seminaari keräsi yhteen maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen ammattilaisia Helsingin Epicenteriin 5.6.2019. Asiantuntijaseminaarissa esiteltiin Kuntapilotti-hankkeen tulosten ohella Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeessa laadittu tavoitekuva ja tiekartta maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaatiosta.

Ympäristöministeriö on vuonna 2018 käynnistänyt Kuntapilotti-hankkeen, jossa on pilotoitu tietomallipohjaista kaavoitusta. Asemakaavatietojen saaminen kattavasti eri toimijoiden käyttöön yhtenäisessä, koneluettavassa muodossa sujuvoittaa kuntien, kaavakonsulttien, rakentajien ja kiinteistönomistajien yhteistyötä.

– Olemme viidessä pilottikunnassa testanneet millaisia mahdollisuuksia ja haasteita digikaavoitukseen liittyy, totesi projektipäällikkö Satu Taskinen ympäristöministeriöstä.

Digitalisaation avulla on mahdollista vähentää tiedonhallinnan käsityövaiheita. Se tarkoittaa merkittäviä säästöjä. Asemakaavatietojen saattaminen kaikkien toimijoiden käyttöön ei kuitenkaan ole yksinkertaista, sillä esimerkiksi nykyiset ohjelmistot ja kaavamerkinnät ja -määräykset ovat varsin kirjavia. Keskeistä on sopia riittävistä, yhteisistä toimintatavoista.

– On selvää, että tietomallipohjainen suunnittelu vaatii kokonaisvaltaista ajattelutavan ja toimintatapojen muutosta. Tähän meillä on kaikki eväät, kunhan etenemme askel askeleelta, Taskinen summasi.

Digikaavahankkeita ei ole vireillä vain Suomessa vaan laajemminkin Pohjoismaissa. Kansainvälistä näkemystä seminaariin toi Tanskan elinkeinoviraston Henrik Larsen, joka esitteli kaava- ja suunnittelutietovaranto PlanDataa. Tanskan esimerkki tarjosi mielenkiintoisen näkökulman digikaavan suunnitteluun ja toimeenpanoon.

– PlanDatan tavoitteena on luoda puhtaasti digitaalinen alusta. Vastaavat hankkeet mahdollistavat paljon, mutta vievät auttamatta aikansa. Siihen on hyvä varautua, Larsen tiivisti yleisölle.

Aktiivista keskustelua herättäneessä seminaarissa esiteltiin myös Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen tuloksia ja jatkotoimenpiteitä. Hankkeen tavoitteena on vuoden 2019 aikana luoda yhtenäiset kansalliset linjaukset maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation edistämiseksi. Lisäksi seminaarissa pohdittiin maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen seuraavia askelia. Keskustelu ja työ digikaavan kehittämiseksi on siis aktiivisesti käynnissä. Haasteista huolimatta olemme menossa oikeaan suuntaan.