Ota kantaa: Miten maankäyttöpäätöksiä tulisi kehittää?

Millaisia ovat tulevaisuuden maankäyttöpäätökset? Kuinka päätösten digitalisointi parantaa maankäyttö- ja rakennussektorin mahdollisuuksia vastata ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen? Vastaa Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen Ota kantaa -kyselyyn 5.5.2019 saakka.

Mistä on kyse ja miksi muutosta tarvitaan?

Maankäyttöpäätökset ovat maankäyttöä tai rakentamista ohjaavia tai rajoittavia viranomaisten päätöksiä. Niitä ovat esimerkiksi asema-, yleis- ja maakuntakaavat, muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat ja rajoitukset sekä rakennusluvat. Ympäristöministeriön vuoden 2019 loppuun asti käynnissä olevalla Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeella kartoitetaan maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisoimiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Aiemmissa hankkeissa on tunnistettu, että kansalaisten ja myös alan asiantuntijoiden on vaikea hahmottaa maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää kokonaisuutta. Lisäksi prosessit ovat osin tehottomia ja päällekkäisiä, digitalisoiminen ja eri osaprosessien yhteensovittaminen on koettu hankalaksi.

Miten hanke etenee?

Työ tukee maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta sekä sen digitalisaation edistämistä koskevia tavoitteita ja toimenpiteitä vuoteen 2030 saakka. Samalla huomioidaan uuden tiedonhallintalain asettamat edellytykset.

Hanke tehdään yhdessä kuntien, maakuntien ja muiden alan toimijoiden kanssa. Hankkeen etenemistä voi seurata hankkeen kotisivuilla sekä Twitterissä tunnisteella #maankäyttöpäätökset.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Sonja Aarnio, Ramboll Oy, p. 040 189 9330
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Erityisasiantuntija Juha Nurmi, ympäristöministeriö, p. 0295 250 181
Projektipäällikkö Satu Taskinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 130
etunimi.sukunimi@ym.fi