Kuntamarkkinat: Ketterää kaavoitusta – striimaukset

Rakennetulla ympäristöllä on keskeinen merkitys kunnan elinvoiman, kuntalaisten hyvinvoinnin ja kuntatalouden kannalta. Pienoisseminaarissa 11.9.2019 ympäristöministeriön, kuntakentän ja yksityisen sektorin edustajat valottivat vireillä olevaa maankäyttö- ja …