Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hanke etenee toivottuun suuntaan

Ympäristöministeriö on pyytänyt palautetta maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation tavoitetilasta, tiekartasta ja lähiajan toimenpiteistä Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeessa (Ota kantaa -kysely 15.4.-5.5.2019).

Kyselyyn vastasi 69 henkilöä, joista peräti 91 prosenttia piti tavoitetilan toteutumista mahdollisena. Vastaajista 60 prosenttia toivoi vahvoja yhtenäisiä kansallisia linjauksia maankäyttöpäätösten digitalisaation edistämiseksi.

Vastauksissa korostuivat seuraavat seikat:

  • maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvän tiedon tulee olla ajantasaista, ymmärrettävää ja helposti saatavilla,
  • maankäytön ja rakentamisen päätöspolut oltava selkeitä ja
  • maankäyttöpäätöstiedot oltava löydettävissä sijainnin perusteella.

Vastausten perusteella Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeessa edetään oikeaan suuntaan.