Uuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevien alustavien pykäläluonnosten kommentit

Ympäristöministeriö pyysi 11.10.2019 kommentteja uutta alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevista alustavista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista. Kommentit pyydettiin antamaan Webropol-kyselyn kautta 22.11.2019 mennessä.

Pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista saatiin kommentteja yhteensä noin 300 vastaajalta. Kommentteja on tarkoitus käyttää MRL-työryhmässä ja alueidenkäytön jaostossa tehtävän jatkovalmistelun tukena.

Kommentteihin pääsee tutustumaan alla olevien linkkien kautta.