Ympäristöministeriö pyytää kommentteja uutta rakentamisen lupajärjestelmää ja rakennusvalvonnan järjestämistä koskevista alustavista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista 7.7.2020 mennessä

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen työ on edennyt vaiheeseen, jossa ympäristöministeriö pyytää kommentteja rakentamisen lupajärjestelmää ja rakennusvalvonnan järjestämistä koskevista alustavista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista. Kommentit pyydetään antamaan oheisen linkin kautta 7.7.2020 mennessä.

Pykäläluonnokset on valmisteltu virkamiestyönä ympäristöministeriössä. Työryhmässä tai parlamentaarisessa seurantaryhmässä ei ole vielä tehty pykäläluonnoksia koskevia lopullisia linjauksia.

Pykäläluonnoksista saatuja kommentteja on tarkoitus käyttää rakentamisen jaostossa ja työryhmässä tehtävän jatkovalmistelun tukena.

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi, p. 0295 250 177, kirsi.martinkauppi@ym.fi