Ehdotus uudeksi rakentamislaiksi julkaistu, kuulemistilaisuus 13.4.2022

Ehdotus uudeksi rakentamislaiksi on julkaistu. Lakiehdotus sisältää laajalla lausuntokierroksella olleen kaavoitus- ja rakentamislakiehdotuksen rakentamisen pykälät, joita on muokattu lausuntokierroksella saatujen palautteiden pohjalta. Rakentamislakiehdotuksella myös kumottaisiin …

Kaavoitus- ja rakentamislakiehdotus keräsi lähes 550 lausuntoa

Luonnos kaavoitus- ja rakentamislain hallituksen esitykseksi oli laajalla lausuntokierroksella 27.9.–7.12.2021. Kymmenen viikon aikana ympäristöministeriölle annettiin ehdotuksesta 549 lausuntoa. Yhteenveto lausunnoista on nyt julkaistu. Valtaosa lausunnonantajista …

Kooste kaupunkiseutujen suunnittelua koskevan kyselyn tuloksista

Ympäristöministeriö keräsi kyselyllä keväällä 2021 tietoa kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyön nykytilanteesta sekä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa (MRL-uudistus) ehdotetun kaupunkiseutusuunnitelman vaikutuksista kuntasektorille. Kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään maankäyttö- ja …

Kaavoitus- ja rakentamislain lausuntokierros käynnistynyt

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle ehdotuksen hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi. Uusi laki korvaisi nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain. Lausuntoja voi antaa Lausuntopalvelussa 7.12.2021 asti. Tiedote: Kaavoitus- …

Kaupunkiseutujen suunnittelusta kaivataan palautetta

MAL-verkosto, ympäristöministeriö ja Kuntaliitto järjestävät kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyötä koskevan webinaarin 26.4.2021. Tilaisuudessa esitellään MAL-sopimusseutujen suunnittelutilannetta ja keskustellaan muun muassa kaupunkiseutusuunnitelmien laatimisen prosesseista ja resursseista, sisällöistä ja …

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tilanne pääsiäisenä 2021

Ennakkoarvioista poiketen maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus ei valmistu lausunnoille maalis-huhtikuussa 2021. Varsinaiset ehdotusta valmistelevat työryhmäkokoukset loppuivat helmikuussa (11.2.2021), jonka jälkeen lakivalmistelun seurantaministeriryhmä on edelleen keskustellut …