Ehdotus uudeksi rakentamislaiksi julkaistu, kuulemistilaisuus 13.4.2022

Ehdotus uudeksi rakentamislaiksi on julkaistu. Lakiehdotus sisältää laajalla lausuntokierroksella olleen kaavoitus- ja rakentamislakiehdotuksen rakentamisen pykälät, joita on muokattu lausuntokierroksella saatujen palautteiden pohjalta. Rakentamislakiehdotuksella myös kumottaisiin …

Kaavoitus- ja rakentamislakiehdotus keräsi lähes 550 lausuntoa

Luonnos kaavoitus- ja rakentamislain hallituksen esitykseksi oli laajalla lausuntokierroksella 27.9.–7.12.2021. Kymmenen viikon aikana ympäristöministeriölle annettiin ehdotuksesta 549 lausuntoa. Yhteenveto lausunnoista on nyt julkaistu. Valtaosa lausunnonantajista …

Kooste kaupunkiseutujen suunnittelua koskevan kyselyn tuloksista

Ympäristöministeriö keräsi kyselyllä keväällä 2021 tietoa kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyön nykytilanteesta sekä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa (MRL-uudistus) ehdotetun kaupunkiseutusuunnitelman vaikutuksista kuntasektorille. Kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään maankäyttö- ja …