Alueidenkäyttö

Alueidenkäytön jaosto valmistelee alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, alueidenkäytön suunnittelua ja sen sisältöä koskevia asioita. Tavoitteena on edistää erilaisten alueiden elinvoimaisuutta, kestävää kehitystä ja hyvää elinympäristöä. Valmistelutyössä paneudutaan suuriin muutoksiin, joita ilmastonmuutos,  kaupungistuminen ja muut ilmiöt tuovat mukanaan. Jaosto ottaa työssään huomioon erilaiset tarpeet niin kunnissa ja kaupunkiseuduilla kuin maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla.

Puheenjohtaja Antti Irjala
Ympäristöministeriö
antti.irjala@gov.fi
p. 0295 250 102

Jaoston jäsenet ja tehtävänkuvaus (valtioneuvoston hankeikkuna)