Osallistuminen, vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi

Jaosto valmistelee vuorovaikutteiseen maankäytön suunnitteluun ja siihen vaikuttamiseen liittyviä asioita. Keskeisiä aiheita ovat kaavoitukseen liittyvät kuulemis- ja osallistumismenetelmät ja niiden ajoitus kaavoitusprosessissa, suunnitelmien vaikutusten arviointi sekä osallistumiseen liittyvät työkalut, kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavoituskatsaus ja viranomaisneuvottelut. Myös muutoksenhakuun ja valitusoikeuteen liittyvät yleiset periaatteet sisältyvät kokonaisuuteen.

Kaavoituksen digitalisaatio liittyy jaoston teemaan erityisesti sähköisen osallistumisen kautta.

Puheenjohtaja Petteri Katajisto (Matti Laition sijaisena 28.10. lähtien)
Ympäristöministeriö
petteri.katajisto@ym.fi
p. 0295 250 120

Jaoston jäsenet ja tehtävänkuvaus (valtioneuvoston hankeikkuna)