Osallistuminen, vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi

Jaosto valmistelee vuorovaikutteiseen maankäytön suunnitteluun ja siihen vaikuttamiseen liittyviä asioita. Keskeisiä aiheita ovat kaavoitukseen liittyvät kuulemis- ja osallistumismenetelmät ja niiden ajoitus kaavoitusprosessissa, suunnitelmien vaikutusten arviointi sekä osallistumiseen liittyvät työkalut, kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavoituskatsaus ja viranomaisneuvottelut. Myös muutoksenhakuun ja valitusoikeuteen liittyvät yleiset periaatteet sisältyvät kokonaisuuteen.

Kaavoituksen digitalisaatio liittyy jaoston teemaan erityisesti sähköisen osallistumisen kautta.

Puheenjohtaja Petteri Katajisto
Ympäristöministeriö
petteri.katajisto@gov.fi
p. 0295 250 120

Jaoston jäsenet ja tehtävänkuvaus (valtioneuvoston hankeikkuna)