Rakentaminen

Rakentamisen jaosto valmistelee rakentamisen ohjaukseen liittyviä asioita ja tarkastelee niitä monelta eri kantilta. Työn alle tulevat muun muassa seuraavat teemat: elinkaariajattelu ja rakentamisen kestävä laatu, rakennusten suunnitelmallinen käyttö ja ylläpito, digitaalisuuden hyödyntäminen rakentamisessa, rakentamisen vastuukysymykset, rakennusvalvonnan järjestäminen sekä rakentamisen lupajärjestelmä.

Puheenjohtaja Kirsi Martinkauppi
Ympäristöministeriö
kirsi.martinkauppi@gov.fi
p. 0295 250 177

Jaoston jäsenet ja tehtävänkuvaus (valtioneuvoston hankeikkuna)