Kaavoitus ja maankäyttö

Lakiuudistuksessa tarkastellaan muun muassa näitä teemoja:

  • Miten maankäytön suunnittelulla tuetaan kehitystä kohti vähähiilistä ja kestävää Suomea?
  • Miten varmistetaan, että asunnot, liikenne ja työpaikat muodostavat toimivan ja viihtyisän kokonaisuuden, jossa on hyvä elää?
  • Miten tuetaan erilaisten alueiden elinvoimaa?
  • Miten varmistetaan, että elinympäristömme on terveellinen ja turvallinen ja luonto- ja kulttuuriympäristöt ovat lähellä?
  • Kaavatasojen roolit ja lukumäärä
  • Suunnitteluprosessin avoimuus ja vaikuttamisen työkalut.
  • Digitaaliset työkalut ja kaavojen laatiminen
  • Miten varmistetaan mahdollisuus vaikuttaa maankäytön ratkaisuihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa?
  • Miten varmistetaan eri lakien yhteen toimivuus?