Rakentaminen ja luvat

Lakiuudistuksessa tarkastellaan muun muassa näitä teemoja:

  • Miten parannetaan rakennuksen koko elinkaaren kestävää suunnitelmallista käyttöä ja ylläpitoa?
  • Miten varmistetaan, että rakennuskanta muuttuu vähähiiliseksi?
  • Miten järjestetään rakentamisen vastuukysymykset ja rakentamisen ketjun eri osapuolten tehtävät ja roolit?
  • Miten lainsäädännön tulisi ottaa huomioon digitaaliset työkalut rakennushankkeissa ja kiinteistön ylläpidossa?
  • Miten järjestetään tulevaisuudessa rakennusvalvonta?
  • Miten rakentamisen luvitusta voisi vähentää ja sujuvoittaa?