Osallistuminen ja vaikuttaminen

Lakiuudistuksessa tarkastellaan muun muassa näitä teemoja:

  • Miten kansalaisten ääni saadaan paremmin kuuluville maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa?
  • Milloin on hyvä aika vaikuttaa?
  • Onko hyvä, että vuorovaikutukseen liittyvät säännökset ovat joustavia vai pitäisikö niistä säätää tiukemmin lailla?
  • Miten varmistetaan, että digitaaliset ratkaisut ovat helppokäyttöisiä?
  • Miten varmistetaan, että jokaisella on mahdollisuus osallistua halutessaan?
  • Miten kansalaisten tuottamaa tietoa voisi paremmin hyödyntää kaavoituksessa?