Skotlanti modernisoi suunnittelujärjestel­mänsä

Skotlannin suunnittelulaki uudistettiin vuonna 2019 kolmen vuoden valmistelun jälkeen. Tavoitteena oli luoda ”maailman luokan suunnittelujärjestelmä”, joka yksinkertaistaa ja toisaalta vahvistaa keskittymällä tulevaisuuden haasteisiin. Uudessa laissa …

Yhteentoimivuus on edellytys rakennetun ympäristön digitalisaatiolle

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden yhteistyöryhmä on juuri aloittanut toimintansa. Yksityisen sektorin, kuntien ja valtionhallinnon yhteistyössä pyritään varmistamaan, että rakennetun ympäristön tietojärjestelmissä ja prosesseissa liikkuva tieto …

Viranomaisyhteistyö kaavoituksessa

Kaikkiin merkittäviin kaavahankkeisiin liittyy viranomaisyhteistyötä, vaikka kunta vastaakin oman alueensa alueiden käytön suunnittelusta. Yhteistyön sujuminen vaikuttaa sekä kaavoituksen prosessiin että sisällön laatuun. ELY-keskukset ovat kuntakaavoja …

Säpinää digirintamalla

Vuonna 2017 käynnistetyssä Maankäyttöpäätökset-hankkeessa ja sen tueksi tammikuussa 2019 käynnistetyssä Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeessa on tehty jo paljon maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation kirittämiseksi, mutta edessä …

MRL:n kokonaisuudistus etenee laajalla valmistelulla

MRL:n kokonaisuudistuksen valmistelu käynnistyi viime hallituskauden loppupuolella parlamentaarisena valmisteluna ja laajalla sidosryhmäyhteistyöllä, ja niin uudistuksen valmistelu myös jatkuu. Mukana on yhteensä lähes 250 henkilöä, joilla …

Pohjoismaista yhteistyötä maankäytön suunnittelun kehittämisessä

Aloitin työni MRL:n kokonaisuudistuksen parissa ympäristöministeriön Alueet ja yhdyskunnat –yksikön päällikkönä 15.8.2019. Heti seuraavalla viikolla osallistuin pohjoismaiseen kaavaviranomaisten kokoukseen. Pohjoismaisesta yhteistyöstä voisi saada eväitä myös …

Maankäyttöpäätökset asiakaslähtöisemmiksi digitalisaatiolla

Maankäytön suunnittelulla ja rakentamisella on keskeinen rooli ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen vaikuttamisessa. Digitalisaatiolla vastataan näihin haasteisiin. Ympäristöministeriön käynnistämän Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen tavoitteena on …

Miten sujuvoittaa rakentamisen luvitusta?

Asiakkaan näkökulmasta nykyinen rakennuslupaprosessi on hidas ja työläs. Maankäyttö- ja rakennuslaki lähtee ajatuksesta, että ensin tehdään kaava ja sitten rakennetaan kaavan mukainen talo. Reaalimaailmassa ei …