Viranomaisyhteistyö kaavoituksessa

Kaikkiin merkittäviin kaavahankkeisiin liittyy viranomaisyhteistyötä, vaikka kunta vastaakin oman alueensa alueiden käytön suunnittelusta. Yhteistyön sujuminen vaikuttaa sekä kaavoituksen prosessiin että sisällön laatuun. ELY-keskukset ovat kuntakaavoja …

Säpinää digirintamalla

Vuonna 2017 käynnistetyssä Maankäyttöpäätökset-hankkeessa ja sen tueksi tammikuussa 2019 käynnistetyssä Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeessa on tehty jo paljon maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation kirittämiseksi, mutta edessä …

MRL:n kokonaisuudistus etenee laajalla valmistelulla

MRL:n kokonaisuudistuksen valmistelu käynnistyi viime hallituskauden loppupuolella parlamentaarisena valmisteluna ja laajalla sidosryhmäyhteistyöllä, ja niin uudistuksen valmistelu myös jatkuu. Mukana on yhteensä lähes 250 henkilöä, joilla …

Pohjoismaista yhteistyötä maankäytön suunnittelun kehittämisessä

Aloitin työni MRL:n kokonaisuudistuksen parissa ympäristöministeriön Alueet ja yhdyskunnat –yksikön päällikkönä 15.8.2019. Heti seuraavalla viikolla osallistuin pohjoismaiseen kaavaviranomaisten kokoukseen. Pohjoismaisesta yhteistyöstä voisi saada eväitä myös …

Maankäyttöpäätökset asiakaslähtöisemmiksi digitalisaatiolla

Maankäytön suunnittelulla ja rakentamisella on keskeinen rooli ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen vaikuttamisessa. Digitalisaatiolla vastataan näihin haasteisiin. Ympäristöministeriön käynnistämän Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen tavoitteena on …

Miten sujuvoittaa rakentamisen luvitusta?

Asiakkaan näkökulmasta nykyinen rakennuslupaprosessi on hidas ja työläs. Maankäyttö- ja rakennuslaki lähtee ajatuksesta, että ensin tehdään kaava ja sitten rakennetaan kaavan mukainen talo. Reaalimaailmassa ei …

Sidosryhmäfoorumin työskentely edennyt hyvässä tahdissa

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen on nyt hyvässä vauhdissa ja etenee monilla osa-alueilla samanaikaisesti. Sidosryhmäfoorumin vetäjänä olen ollut positiivisesti yllättynyt hankkeen herättämästä kiinnostuksesta sekä erinomaisesta ilmapiiristä. …

Vaikutusten arviointi ja muutoksenhaku osallistumisen jaostossa

Osallistumista, vuorovaikutusta ja vaikutusten arviointia käsittelevän jaoston fokuksena on viime aikoina ollut vaikutusten arviointiin liittyvien säännösten käsittely sekä osallistuminen kaavoituksen lisäksi muissa MRL:n prosesseissa.  Myös …