Miksi MRL:n kokonaisuudistuksessa ehdotetaan kaupunkiseutusuunnitelmaa?

Kaupunkiseutujen suunnittelu on ollut eräs maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen (MRL) alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän keskeisistä kehityskohteista. Väestö keskittyy Suomessakin kaupunkiseuduille, ja niiden alueilla tapahtuu suuri osa liikennesuoritteesta. …