Saavutettavuusseloste: Mrluudistus.fi

Mrluudistus.fi-verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Laissa edellytetään julkisilta verkkopalveluilta saavutettavuutta, eli kaikkien tasavertaisia mahdollisuuksia verkkopalvelujen käyttöön.

Tässä selosteessa kerrotaan Mrluudistus.fi-sivuston saavutettavuuden puutteista.

Mrluudistus.fi-verkkosivusto on julkaistu syyskuussa 2018.

Saavutettavuusseloste on laadittu 22.10.2020. Seloste on päivitetty viimeksi 22.10.2020.

Palvelusta vastaa ympäristöministeriö.

Palvelun saavutettavuus

Ympäristöministeriö on arvioinut sivuston saavutettavuuden yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa.

Mrluudistus.fi-verkkosivusto täyttää joiltakin osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1). Verkkopalvelussa olevat keskeiset puutteet on kuvattu jäljempänä tässä selosteessa.

Puutteet sivuston saavutettavuudessa

Seuraavat sisällön osat eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia:

Sivujen otsikoiden hierarkiassa on virheitä

Sivujen otsikkotasojen järjestys html-koodissa on osin virheellinen. Tämä voi hankaloittaa sivun selaamista ruudunlukijalla. Sivun html-koodissa saattaa olla ylimääräisiä otsikkotasoja, joissa ei ole tekstiä. Nämä tasot näkyvät ruudunlukijoille tyhjinä otsikoina. (WCAG 1.3.1)

Kuvien ja kaavioiden tekstivastineissa on puutteita

Sisältösivuilla on kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita tai joiden tekstivastineet eivät kerro oikealla tavalla kuvan sisällöstä. Joillekin koristekuville on myös virheellisesti sisällytetty yksityiskohtaiset tekstivastineet. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5)

Sivuston värien kontrasteissa on puutteita

Sivuston tekstien ja taustavärien kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävän suuri. Ongelmia esiintyy esim. tekstisisällöissä ja painikkeissa. (WCAG 1.4.3)

PDF-tiedostojen saavutettavuuspuutteet

Sivustolla on syyskuun 2018 jälkeen julkaistuja PDF-tiedostoja, joiden saavutettavuudessa on puutteita.

  • Tiedostoissa voi olla visuaalisia elementtejä ja kaavioita, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)
  • Tiedostoissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita, kuten tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikkotasoin merkkaamattomia otsikoita. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostojen taulukkorakenteissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita, esimerkiksi tekstin asetteluun käytettyjä taulukkorakenteita tai puuttuvia ohjelmallisia sarakeotsikoita. Samankaltaista tietoa on myös saatettu jakaa useampaan eri taulukkoon. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostoissa saattaa olla tekstiin linkittämättömiä alaviitteitä, joiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukijaa käytettäessä. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostojen metatiedoissa voi olla puutteita, kuten puuttuvia otsikoita (title) tai virheellisiä kielimäärityksiä ja tekijätietoja.

Rikkinäiset linkit

Sivustolla on rikkinäisiä linkkejä. Linkkejä korjataan muun päivitystyön yhteydessä.

Linkkejä on nimetty puutteellisesti

Linkkien tekstit eivät ole kaikilta osin riittävän kuvaavia. Sivustolla on myös kuvalinkkejä, joilta puuttuu linkin tarkoituksen osoittava tekstivastine. (WCAG 2.4.4)

Tekstin suurentaminen on ongelmallista

Joillain sisältösivuilla tekstin suurentaminen 200 prosenttiin saa kuvatekstin rivittymään osittain kuvan viereen, jolloin sen luettavuus kärsii.

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat:

  • Ulkopuolisten tahojen julkaisemat sisällöt, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia.
  • Video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

Korjaamme sivujen sisällöllisiä saavutettavuuspuutteita, kuten tekstivastineita ja linkkien selkeitä tekstejä syksystä 2020 alkaen.

Koska Mrluudistus.fi-verkkosivuston sisällöt tulevat olemaan nykyisellä teknisellä alustallaan enää rajatun ajan, aiheuttaisi kaikkien saavutettavuuspuutteiden korjaaminen kohtuuttoman rasitteen. Kun palvelun sisällöt siirretään toiselle tekniselle alustalle, huomioidaan saavutettavuusvaatimukset täysin tai ainakin nykytasoa kattavammin.

Vaihtoehtoinen tapa saada tiedot, jotka eivät ole saavutettavia

Saadaksesi tiedot, jotka eivät ole saavutettavia, ota yhteyttä Melica Helléniin sähköpostitse (melica.hellen@ym.fi). Yritämme löytää parhaan tavan, jolla saat tiedot käyttöösi.

Näin voit antaa saavutettavuuspalautetta

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle eli ympäristöministeriölle. Voit lähettää palautteesi sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.

Pyrimme vastaamaan 14 päivän kuluessa. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000