Yhteystiedot

 

Hankkeen sihteerit

Erityisasiantuntija Lauri Jääskeläinen
Ympäristöministeriö
lauri.jaaskelainen@ym.fi
p. 0295 250 396

Lainsäädäntöneuvos Maija Neva
Ympäristöministeriö
maija.neva@ym.fi
p. 0295 250 369

Hallitussihteeri Mirkka Saarela
Ympäristöministeriö
mirkka.saarela@ym.fi
p. 0295 250 365

Työryhmä

Koordinoi lakihanketta. Se sovittaa yhteen eri osa-alueet, vastaa lakiuudistuksen vaikutusten arvioinnista sekä hallituksen esityksen valmistelusta. Työryhmän työtä tukee kuusi jaostoa.

Puheenjohtaja Helena Säteri
Ympäristöministeriö
helena.sateri@ym.fi
p. 0295 250 281
twitter: @HelenaSateri

Työryhmän jäsenet ja tehtävänkuvaus (valtioneuvoston hankeikkuna)
Työryhmän jäsenet (15.8.2019 lähtien)

Sidosryhmäfoorumi

Foorumiin kuuluu monipuolinen joukko maankäytön ja rakentamisen asiantuntijoita. Tavoitteena on varmistaa laaja-alainen vuorovaikutus ja tiedonvaihto valmistelijoiden ja sidosryhmien kesken. Foorumiin tiivistyy paljon asiantuntemusta, jota hyödynnetään lakivalmistelussa eri tavoin.

Puheenjohtaja Ari Ekroos
Aalto-yliopisto
ari.ekroos@aalto.fi
p. 050 373 4893

Sidosryhmäfoorumin jäsenet ja tehtävänkuvaus (valtioneuvoston hankeikkuna)

Parlamentaarinen seurantaryhmä

Ottaa kantaa päälinjauksiin, arvioi valmistelutyötä, edistää vuorovaikutusta poliittisten toimijoiden kesken ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Puheenjohtaja Krista Mikkonen, ympäristö- ja ilmastoministeri

Parlamentaarisen seurantaryhmän jäsenet ja tehtävänkuvaus (valtioneuvoston hankeikkuna)

Lakiuudistuksen viestintä

Viestintäsuunnittelija Melica Hellén
Ympäristöministeriö
melica.hellen@ym.fi
p. 0295 250 012

Viestintäasiantuntija Liisa Kemppainen
Ympäristöministeriö
liisa.kemppainen@ym.fi
p. 0295 250 124