Yhteystiedot

Hankkeen sihteerit

Hallitussihteeri Mirkka Saarela
Ympäristöministeriö
mirkka.saarela@gov.fi
p. 0295 250 365

Työryhmä

Koordinoi lakihanketta. Se sovittaa yhteen eri osa-alueet, vastaa lakiuudistuksen vaikutusten arvioinnista sekä hallituksen esityksen valmistelusta. Työryhmän työtä tukee kuusi jaostoa.

Puheenjohtaja Teppo Lehtinen
Ympäristöministeriö
teppo.lehtinen@gov.fi
p. 0295 250 157
twitter: @TeppoLehtinen

Työryhmän jäsenet ja tehtävänkuvaus (valtioneuvoston hankeikkuna)
Työryhmän jäsenet 4.2.2020 (pdf)
Työryhmän jäsenmuutokset 4.2.2020 (valtioneuvoston hankeikkuna)
Työryhmän jäsenmuutokset 26.8.2019 (valtioneuvoston hankeikkuna)

Sidosryhmäfoorumi

Foorumiin kuuluu monipuolinen joukko maankäytön ja rakentamisen asiantuntijoita. Tavoitteena on varmistaa laaja-alainen vuorovaikutus ja tiedonvaihto valmistelijoiden ja sidosryhmien kesken. Foorumiin tiivistyy paljon asiantuntemusta, jota hyödynnetään lakivalmistelussa eri tavoin.

Puheenjohtaja Ari Ekroos
Aalto-yliopisto
ari.ekroos@aalto.fi
p. 050 373 4893

Sidosryhmäfoorumin jäsenet ja tehtävänkuvaus (valtioneuvoston hankeikkuna)

Parlamentaarinen seurantaryhmä

Ottaa kantaa päälinjauksiin, arvioi valmistelutyötä, edistää vuorovaikutusta poliittisten toimijoiden kesken ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Puheenjohtaja Krista Mikkonen, ympäristö- ja ilmastoministeri

Parlamentaarisen seurantaryhmän jäsenet ja tehtävänkuvaus (valtioneuvoston hankeikkuna)

Lakiuudistuksen viestintä

Viestintäasiantuntija Liisa Kemppainen
Ympäristöministeriö
liisa.kemppainen@gov.fi
p. 0295 250 124

Hankeikkuna

MRL:n työryhmän ja parlamentaarisen seurantaryhmän kokouksien pöytäkirjat löytyvät Hankeikkunasta: