Ota kantaa asema- ja yleiskaavan tietomalleihin

Asema- ja yleiskaavojen tietomalleista on tehty ensimmäinen versio, johon toivotaan kommentteja. Parhaillaan laaditaan tietomalleja, joiden mukaisina kaavat tullaan tulevaisuudessa tallentamaan uuteen tietojärjestelmään. Tietojärjestelmää laatii ympäristöministeriön …