Kooste kaupunkiseutujen suunnittelua koskevan kyselyn tuloksista

Ympäristöministeriö keräsi kyselyllä keväällä 2021 tietoa kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyön nykytilanteesta sekä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa (MRL-uudistus) ehdotetun kaupunkiseutusuunnitelman vaikutuksista kuntasektorille. Kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään maankäyttö- ja …