Ehdotus uudeksi rakentamislaiksi julkaistu, kuulemistilaisuus 13.4.2022

Ehdotus uudeksi rakentamislaiksi on julkaistu. Lakiehdotus sisältää laajalla lausuntokierroksella olleen kaavoitus- ja rakentamislakiehdotuksen rakentamisen pykälät, joita on muokattu lausuntokierroksella saatujen palautteiden pohjalta.

Rakentamislakiehdotuksella myös kumottaisiin nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain rakentamista koskevat pykälät ja muutettaisiin jäljelle jäävän kokonaisuuden nimi alueidenkäyttölaiksi. Nykyisiin alueidenkäytön pykäliin ei tehtäisi sisällöllisiä muutoksia. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä, ja laki tulisi voimaan 1.1.2024.

Uudet alueidenkäytön digitaalisuutta koskevat pykälät on päätetty valmistella osana lakia rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022.

Avoin kuulemistilaisuus keskiviikkona 13.4.2022

Ympäristöministeriö järjestää sidosryhmille kuulemistilaisuuden rakentamislakiehdotuksesta keskiviikkona 13.4.2022 kello 14.30-16.00. Tilaisuus järjestetään Teams-tilaisuutena.

Tilaisuuteen on kutsuttu maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen sidosryhmäfoorumi, minkä lisäksi tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

Pyydämme ilmoittautumaan kuulemistilaisuuteen 13.4.2022 kello 12 mennessä. Kokouslinkki lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Lisätietoja:

Kirsi Martinkauppi
Yksikön päällikkö, hallitusneuvos
p. 0295 250 177
kirsi.martinkauppi@gov.fi