Keskustelutilaisuuden striimaus kuntakaavoituksen tulevaisuuden näkymistä 11.12.2019

Tervetuloa seuraamaan kuntakaavoituksen tulevaisuuden näkymien striimausta!

Aika: 11.12.2019 klo 9.00-13.00

Seminaarissa esitellään Kuntakaavasimulaatio-hankkeen tuloksia ja arvioidaan yhteen kuntakaavaan siirtymisen vaikutuksia Jyväskylän, Lappeenrannan, Hyvinkään, Iisalmen ja Ilmajoen esimerkkitapausten kautta. Miten yhteen kuntakaavaan siirtyminen vaikuttaisi maankäytön kehittämiseen, toteuttamiseen ja ylläpitoon sekä kunnan sisäisiin prosesseihin ja vuorovaikutukseen? Hanke on toteutettu yhteistyössä Kuntaliiton, kuntien, ympäristöministeriön ja Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen kanssa.

Ohjelma

09.30 Seminaarin avaus – miksi hankkeeseen ryhdyttiin?

Kuntakaavasimulaatio -hankkeen keskeiset tulokset:

09.50 Tie asemakaavasta ja yleiskaavasta yhteen kuntakaavaan

  • Ilmajoen ja Jyväskylän puheenvuorot

10.30 Vaikutukset kunnan sisäisiin prosesseihin ja kuntatalouteen

  • Iisalmen ja Kuntaliiton puheenvuorot

11.10 Tauko

11.40 Yhden kuntakaavan mahdollisuudet, haasteet ja kehittämisideat

  • Hyvinkään ja Lappeenrannan puheenvuorot

12.20 Yhteenveto – terveiset lainvalmisteluun

13.00 Tilaisuus päättyy